BIM advies

BIM staat voor Building Information Modeling en is een proces van communicatie en gebruik van digitale bouwinfo door verschillende deelnemers van het bouwproject.

Zo is BIM een continu proces van genereren en beheren van intelligente ontwerpdata op één centrale plaats. BIM ontwerptools laten toe alle gewenste aanzichten te genereren van het BIM model. Deze aanzichten hebben een bi-directionele relatie met het BIM model. Het grote voordeel is dat ieder object maar één keer aangepast moet worden bij wijzigingen, namelijk in het centrale 3D model.

Deze manier van werken verkleint de kans op fouten aanzienlijk.

De onderlinge relaties tussen de componenten zorgen ervoor dat bij wijziging van een element, de aangrenzende elementen zichzelf hier automatisch aan aanpassen. De objectinformatie die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld meetstaten, zal zich hier eveneens aan aanpassen

 

Opzetten BIM protocol

Samenwerken aan één centraal model is het voornaamste in BIM. Hiervoor doet Geo-IT beroep op de software “Autodesk Building Suite Premium” . Deze bevat “Revit” , “NavisWorks”, “AutoCAD Structural Detailing” en “3DSMax Design”. Het zijn de oplossingen Revit en Navisworks die hier vooraan worden geplaatst.

Revit uit de Autodesk Building Design Suite Premium bevat de mogelijkheid te werken als Revit Central Server. Op deze Revit Server (dedicated server), die voor iedereen toegankelijk is, wordt het BIM model geplaatst en wordt het “up to date” gehouden. Van hieruit maken verschillende deelnemers contact, eventueel via een Revit Server (Accelerator) die wordt geïnstalleerd binnen een local area network, en synchroniseren medewerkers de aanpassingen aan het centrale Revit model.

BIM Advies

U kan de Geo-IT Revit experten inhuren om bij u ter plaatse te helpen een Revit project op te starten. Met deze coaching (training on the job) van enkele dagen, zetten wij samen uw Revit project op en helpen we mee het model opbouwen. Zo hebt u alle troeven in huis voor een geslaagd project.

U kan ons inschakelen voor:

 • Het maken van modelleerafspraken
  • Naamgeving families en types; naamgeving materialen
  • Wanneer samengestelde elementen/wanneer opgesplitste (wanden, vloeren, daken, …)
  • Hoe elementen op elkaar laten aansluiten
  • Het aanmaken van project-specifieke families
 • Opzetten en toelichten van een “collaboration” omgeving (=standaard Revit functionaliteit)
  • Met meerdere personen tegelijk in één centraal Revit model werken.
  • Worksets aanmaken om duidelijk af te bakenen wie aan welk deel van het model mag werken.
 • Beheer van het BIM model
  • Regelmatige kwaliteitscontroles van het model om na te gaan of er geen elementen dubbel getekend werden, foutief op elkaar aansluiten, …: opsporen en oplossen van deze problemen.
 • Begeleiding bij het genereren van een meetstaat uit het Revit model:
  • Gebruik van Geo-IT LastenboekLink: Revit elementen en materialen aan de juiste lastenboekartikels koppelen.
  • Zorgen dat alles nadien naspeurbaar is: bij elke meting in de meetstaat wordt vermeldt welk element/materiaal werd opgemeten, op welke verdieping het zich bevindt, en in welke ruimte het zich bevindt.
 • Grafische filters aanmaken om bepaalde informatie inzichtelijk te maken:
  • Welke muren werden nog niet van pleisterwerk voorzien?
  • Welke elementen werden nog niet gekoppeld aan een lastenboekartikel?

Stichting Revit Standards

Geo-IT is stichtend donateur voor de Stichting Revit Standards. Geo-IT verkiest dan ook om BIM projecten uit te werken volgens Revit Standards. Deze Revit standard promoot het samenwerken.

RevitGG_logo_170x170_blue

Het doel van de Revit Standards is dan ook dat alle partijen in het bouwproces die werken met BIM (Bouw Informatie Model) op uniforme wijze zijn bouwontwerp modelleert en gebruik maakt van de juiste standaard bibliotheek. Hierdoor zullen er minder misverstanden ontstaan tussen de verschillende stakeholders in het bouwproces en kan de informatie worden gefilterd uit het model die voor hen van toepassing is.

De Revit Standard Foundation is opgericht met steun van een groot aantal toonaangevende partijen in de bouw die samen ervoor zorgen dat er een goede open standaard komt die toekomstbestendige oplossingen biedt voor het gebruik van Autodesk Revit. Met name bouw gerelateerde bedrijven, softwareleveranciers, gebruikersgroepen en adviseurs op techniek en IT gestuurde bedrijfsprocessen zijn aangesloten bij de stichting. De oprichting van de stichting wordt toegejuicht door overkoepelende brancheorganisaties als Het BIM Loket, BIR (Bouw Informatie Raad) en UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche).

 

BIM Oplossingen

Contacteer ons voor meer informatie of klik hier voor een overzicht van de beschikbare software.