Overzicht

Geo-IT BVBA is een onafhankelijk IT bedrijf, met specialisatie in het leveren van software en informatica toepassingen op het gebied van CAD, BIM en GIS. Kortom IT voor gebouw en omgeving. Wij leveren de software die het best voldoet aan de noden van de klant, en begeleiden onze klanten in het optimaal inzetten van hun investering. Opleidingen door een ervaren team van lesgevers, support door hooggekwalificeerde medewerkers en het afleveren van perfect maatwerk, vormen de toegevoegde waarde van Geo-IT.

Het CAD- en Civil-team is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor landmeet- en ingenieursbureaus, aannemers en ontwerpers van infrastructuurwerken, calculators van grondverzet, stedenbouwkundig ontwerpers, planologen en milieudeskundigen.
Geo-IT BVBA biedt u in combinatie met AutoCAD MAP 3D, InfraWorks en AutoCAD Civil 3D makkelijk aanpasbare Vlaamse standaarden met de opmaak van grondplannen en lengte- en dwarsprofielen volgens onder andere AquaFin, AMINAL, Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en Wegenbestek 250.

Het BIM-team is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen specifiek voor de bouwsector.
Geo-IT BVBA biedt u met de combinatie van REVIT, Navisworks en LastenboekLink een BIM-oplossing voor de Vlaamse markt.

Het GIS-team van Geo-IT BVBA is gespecialiseerd in het leveren van intranet/internet GIS advies en software voor steden, gemeenten, intercommunales en hogere overheden.

Wij bieden u de Geo-IT GIS software voor steden en gemeenten bovenop Autodesk MapGuide: een volwaardig GIS dat dankzij zijn gebruiksvriendelijkheid door iedereen kan gebruikt worden voor het raadplegen van kaarten en daaraan gekoppelde gegevens in databanken (kadaster, bewoners, vergunningen …). Ook kunnen gebruikers makkelijk omtreklijnen van dossiers en allerlei inventarisaties op kaart intekenen en wijzigen (plannenregister, CRAB adressen, groen, openbare werken, rioolaansluitingen …).