NAVISWORKS | Basis Search training date


 
 

Tijdens deze 1-daagse opleiding leer je Autodesk Navisworks efficiënt gebruiken.

Navisworks is de software voor het samenwerken met CAD en BIM modellen. Zo kan je zeer snel gegevens uit verschillende bestandsformaten raadplegen, uitwisselen, analyseren en bevragen. Zo is de software uitermate geschikt voor het raadplegen van BIM modellen in het Civil 3D dwg formaat maar ook bestanden in RVT, IFC, IPT en SKP. Dankzij deze verschillende bestandsformaten is NavisWorks de software voor zowel BIM voor gebouwen, BIM voor Infrastructuur en de Industriële sector.


Doelgroep

Werkvoorbereiders, Projectleiders, BIM Coördinatoren, Werfleiders, Architecten, Studiebureau's, Industrie, enz... 


Cursusinhoud

Interface Navisworks overlopen
Application menu
Ribbon
SelectionTree
Viewpoints

Wanneer welke bestandsformaat gebruiken
NWF
NWD
NWC

Welke Navisworks versies zijn er beschikbaar
Freedom
Simulate
Manage
BIM 360 Glue
NavisWorks export utility

Navigeren door een samengesteld model met behulp van
Orbit
Walk
Save viewpoints

Gegevens zichtbaar maken of wijzigen
Hide/Show elements
Overide elements waardoor gegevens transparant worden of van kleur wijzigen.
Overzicht SelectionTree

Werken met Sets
Selectiesets aanmaken als alternatieve onderverdeling van BIM elementen: vb: Per artikelnummer, assemblynummer,...
Dynamische searchsets aanmaken

Bewerkingen op elements en models
Move
Rotate
Units en transform

Commentaar toevoegen
Bemeten
Opmerkingen dmv redline
Comments
Viewpoints beheren en uitwisselen via XML
BIM collab voor het communiceren met derden

Timeliner
Manueel taken aanmaken in NavisWorks
Taken ophalen dmv koppeling met MS project of Primavera
BIM elementen toekennen aan taken

Visualisaties
Rendering
Animaties op basis van viewpoints

Hoeveelheden uit een model bepalen met quantity takeoff
2D
3D

Clash detectie
Soft clashes
Hard clashes
Tolerance clashes
Duplicates opzoeken en weergeven


Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA.
Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op
volgende pagina.


Geen voorkennis vereist

Request information

.

Also interesting

In deze opleiding overlopen we alle basisfuncties van Revit. Dit gaat van het raadplegen van een model, tot het opbouwen van een ontwerp, het opmaken van het 3D model, om uiteindelijk de nodige plannen en bijbehorende documenten te genereren. Voor werkvoorbereiders, werfleiders, projectleiders, gebouwbeheerders, ... die Revit modellen willen raadplegen en eventueel beperkt aanpassen, maar niet zelf moeten opbouwen, volstaat deze opleiding om vlot van start te gaan. Voor ontwerpers die wel zelf BIM modellen zullen opbouwen, bieden we afhankelijk van de discipline een vervolgopleiding aan: Revit Architectuur (2 dagen) Revit Structuur Beton (1 dag) Revit Structuur Staal (1 dag) Revit MEP: HVAC (1 dag) Revit MEP: Sanitair, Elektriciteit & Fabrication (1 dag) Doelgroep Architecten, ingenieurs stabiliteit, ingenieur technieken. Werkvoorbereiders, Calculators en BIM managers bij Aannemers. Beheerders van gebouwen. Medewerkers van landmeet- en  studiebureaus die voor hun werkzaamheden in contact komen met Revit BIM modellen. Duur 2 dagen  Cursusinhoud Revit positionering Voor wie is Revit Waar positioneer je Revit best in jouw werkprocedure Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen Wat zijn de verschillen met bv AutoCAD Interface ribbon, properties, projectbrowser, modelspace, views;… Basishandelingen selectiemethodes, tijdelijke maatvoering gebruiken, sleepacties & constraints Wanden tekenen Met slechts 2 kliks plaats je een volledig gedetailleerde, gearceerde, intelligente 3D muur;.. op wat moet je allemaal letten? Zichten naar het model Verschillende zichten aanmaken en gebruiken om je model intelligent op te bouwen Wijzigingen aanbrengen Snelheid en centraal beheer van wijzigingen Vloeren en daken aanmaken Integratie van aansluitingen op wanden Referenties en hulpobjecten Niveau’s, hulpvlakken, aslijnen Annotaties deurnummers, lokaalnamen, maatvoering,… Materialen toekennen arceringen, kleuren en textures van objecten beheren, maar ook voorbereiding op meestaten aanmaken Legendes muurtypes, arceringen, symbolen,… verder verduidelijks op de sheets Schema’s oplijsten van objecten zoals bv: kamerlijsten, deurlijst, hoeveelheden (meestaten)… Weergave beïnvloeden zichten naar het model beïnvloeden zodat het leesbaar is & blijft voor de correcte persoon Layout Aanmaken van papier & positioneren van de verschillende tekeningen invullen van de titelhoek Printen Exporteren naar AutoCAD hoe zet je een 3D Revit model om naar een 2D autocad tekening? Importeren van AutoCAD hoe gebruik je een 2D autocad tekening als basis om een intelligent 3D Revit model op te bouwen? Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Go to training
Opleiding over het aanmaken van terreinmodellen, lengte- en dwarsprofielen, volumeberekening en visualisatie van grondverzet. Met de basiscursus Autodesk Civil 3D leert u de aanmaak van terreinmodellen, lengte- en dwarsprofielen, volumeberekening en visualisatie van grondverzet. Door de Civil 3D Stijlen kan je de software steeds op uw werkwijze afstemmen en kan je makkelijk wisselen tussen verschillende voorstellingswijzen. Door het dynamisch werken met intelligente Autodesk Civil 3D-objecten zijn terreinmodellen, profielen en volumes snel aan te maken en aan te passen. Doelgroep Landmeters, ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars. Cursusinhoud* Civil 3D positionering Wat is Civil 3D Civil 3D t.o.v. AutoCAD Belangrijke weetjes m.b.t. Civil 3D CoGo-punten Verschil met AutoCAD-punten Point Settings, Point Groups, Description Keys Aanmaak en importeren van CoGo-punten Terreinmodellen Aanmaak DTM met gebruik van Cogo punten, Breeklijnen en begrenzingen Gebruik van AutoCAD-objecten bij de aanmaak van DTM's Terreinmodellen editeren Terreinmodellen exporteren, klaar voor machinesturing Volumeberekeningen Werken met Feature Lines Terrein ontwerpen met behulp van Grading (bijv.: bouwput ontwerpen) Gebruik van de prismamethode voor volumeberekening Ophogingen en Afgravingen, Grondbalans, Rapportage Alignments Aanmaken van een horizontale as i.f.v. profielen Lengteprofielen Aanmaken lengteprofiel van een DTM Aanpassen inhoud gegevensbalk naar eigen wens Dwarsprofielen Definiëren en aanmaken van surface dwarsprofielen Berekenen van hoeveelheden materiaal (aan te vullen grond / af te graven grond) *Dit voorstel van opleidingsinhoud kan afwijken afhankelijk van de voortgang en vragen van deelnemers tijdens de uitvoering van de opleiding. Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Go to training
Leer snel en efficiënt omgaan met Autodesk Docs tijdens deze halve dag opleiding Cursusinhoud Introductie Overzicht Autodesk Construction Cloud   Interface Autodesk Docs. Autodesk Desktop Connector. Autodesk Docs raadplegen vanuit AutoCAD, Revit,... Starten met Autodesk Docs Aanmaken van projecten. Aanmaken / toekennen van gebruikers (members). Rechten toekennen aan gebruikers (user, rol, bedrijf). Data toevoegen aan Autodesk Docs uploaden van documenten. uploaden van gekoppelde documenten. uploaden via Autodesk Desktop Connector. Online Viewer Raadplegen van DWG, RVT, IFC, PDF, XLS, DOCx,...   Beheren van data Versiebeheer Versies vergelijken Communicatie Opmerkingen maken op documenten via markups. Issues toevoegen, wijzigen en koppelen aan documenten of foto’s. Transmittals. Goedkeuringsworkflows. Reports. Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Go to training