Skip to main content
14 June 2022 08:45–17:30

Kasteel v Braaschaat

AGENDA | 14.06.2022


08u45 – 09u30 | Ontvangst

  • Welkom en agenda
  • Overzicht Geo-IT GIS™ modules en koppelingen. Geo-IT GIS™ SaaS implementatie versus stand alone op maat of private cloud.
  • Geo-IT GIS™ koppelingen met administratieve gemeentelijke toepassingen: omgeving, begraafplaatsen, gronden en panden, handhaving, werkbonnen, patrimoniumbeheer, bevolking, …
  • Geo-IT GIS™ koppeling VIP (vastgoedinformatieplatform)

11u00 – 11u30 | Koffiepauze

  • Plan van aanpak inventarisatie en beheer met de Geo-IT GIS™ module Tekenen & Editeren en de Geo-IT GIS™ module Beheer Groen & Publieke Ruimte

12u30 – 14u00 | Lunch

  • De toekomst van de Geo-IT GIS™ module Adressenbeheer: gebouwenregister en adressenregister
  • GRB-terugmeldingen via nieuwe web services van de Vlaamse overheid

15u15 – 15u45 | Koffiepauze

  • Geo-IT GIS™ module Inname Openbaar Domein en Evenementen
  • Geo-IT GIS™ module Signalisatieplannen
  • Geo-IT GIS™ voor de burger via de gemeentelijke website: kaartloketten, meldingen, begraafplaatsen en funerair erfgoed.

16u45 – 17u30 | Afsluitende drink


LOCATIE | Kasteel van Brasschaat
Hemelhoevedreef 1 (vroeger Gemeentepark 5) | 2930 Brasschaat


 
Inschrijven*

 

 

*Maximum 3 inschrijvingen per organisatie

 

Er is geen voorkennis vereist.

Accepting new registrations

Request information