Skip to main content
20 May 2019 09:00–16:30


De AEC collection bevat veel meer tools en programma’s dan enkel Revit en AutoCAD. De programma’s Infraworks, Civil 3D en Vehicle Tracking, zijn nuttig voor het ontwerp en de positie van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving. De drie producten worden toegelicht met hun meerwaarde tijdens het ontwerp- en bouwproces.

Cursusinhoud

 • Autocad Map 3D
  • Maak vlot situatieplannen met luchtfoto’s,kadasterplannen en wegenkaarten vanuit Google, Geopunt, Urbis,…
  • Dankzij de beschikbaarheid van dit kaartmateriaal kan je zeer goed situatieplannen en inplantingsplannen aanmaken voor de omgevingsvergunning.
 • Autodesk Vehicle Tracking
  • Ontwerp parkings en controleer doorgangen voor voertuigen met draaicirkels aan de hand van 3D voertuigbeweging
 • Autodesk Infraworks
  • Creëer snel pleinen, verkavelingen, wegen-infrastructuur voor schaduwanalyses of visuele inplantingen om te importeren in Revit.
  • Ook hier kunnen we gebruik maken van beschikbare open data zoals open streetmap, grb, 3D warehouse, enz...

 • Autodesk Civil 3D
  • Dankzij Civil3D kan je zeer nauwkeurig terreinmodellen aanmaken met lengteprofielen.
  • Bereken correcte volumes van bouwputten, nivellering voor (parkeer-)terreinen en ontwerp er riolering en wegen bij.
 • Autodesk Revit
  • Zet het ontworpen gebouw in bovenstaande omgevingen voor een compleet beeld naar klanten of medewerkers.

Geen voorkennis vereist.

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address