Skip to main content
9 September 2019 09:00–16:30
10 September 2019 09:00–16:30
12 September 2019 09:00–16:30


AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers van AutoCAD overtreft ruim de gebruikers van andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma tot een groot uitgebreid programma. In de basiscursus worden de belangrijkste teken- en lay-out functies behandeld.

 

Doelgroep

Alle medewerkers uit de design sector, studie- en tekenbureaus.

Duur

 • 3 dagen

Cursusinhoud

 • Gebruikersomgeving (User Interface): Menu’s, werkbalken, muis opties, functietoetsen,…
 • Basisprincipes CAD gebruik, eenheden, coördinaten, layers
 • Zoom- en Pan-functies (Display)
 • Constructie-commando’s (Line, Circle, Polygon, …)
 • Object Snaps (locaties op geometrische objecten) en geleidingspaden
 • Bewerkingen, manipulatie en selectiemogelijkheden
 • Eigenschappen van objecten
 • Het werken met lagen, kleuren en lijntypes
 • Blocks
 • Filteren van objecten
 • Het plaatsen van enkelvoudige tekst, paragraaftekst en arceringen
 • Polylijnen en Splines
 • Het aanmaken en plaatsen van interne/externe en gelinkte bibliotheekelementen
 • Integratie van rasterinformatie (Bitmaps)
 • Simultaan openen van meerdere tekeningen
 • AutoCAD Design Center, Toolpalettes, Beheer van tekeningen en versies
 • Commando’s m.b.t. tot analyse van objecten (afstand, positie, oppervlakte, …)
 • Plotten van een tekening
 • Model Space en Paper Space
 • Dimensionering (bematingen)
 • Basisvaardigheden PC
 • Basiskennis MS Office

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address