Skip to main content
24 October 2019 09:00–16:30
25 October 2019 09:00–16:30


In deze opleiding wordt een basiskennis van relationele databanken en SQL uitgebreid tot het opslaan en bewerken van geometrische gegevens.

PostgreSQL – PostGIS is een uiterst krachtig open source databank management systeem dat wereldwijd gebruikt wordt voor het opslaan, beheren en analyseren van geografische informatie volgens de OpenGIS standaarden. In deze opleiding wordt een basiskennis van relationele databanken en SQL uitgebreid tot het opslaan en bewerken van geometrische gegevens. Vervolgens komen de uitgebreide en krachtige GIS analyse mogelijkheden aan bod die ruimtelijke databanken bieden en worden deze mogelijkheden gecombineerd om complexere bevragingen via SQL te kunnen uitvoeren. Ook configuratie van de PostgreSQL databank komt aan bod, alsmede het instellen van gebruikersaccounts en -rechten.

Cursusinhoud

  • OpenGIS standaarden en specificaties
  • GIS gegevens importeren in PostGIS
  • Werken met GIS objecten in PostGIS
  • Ruimtelijke analyse met PostGIS
  • Werken met PostGIS objecten in AutoCAD Map, Geo-IT GIS™ MapGuide en QGIS
  • Complexere bevraging via SQL
  • Configuratie van PostgreSQL en beheren van gebruikersrechten

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address