Skip to main content

VOLZET

19 November 2018 09:00–16:30
20 November 2018 09:00–16:30


Met de basiscursus Autodesk Civil 3D leert u de aanmaak van terreinmodellen, lengte- en dwarsprofielen, volumeberekening en visualisatie van grondverzet.

Door de Civil 3D Stijlen kan je de software steeds op uw werkwijze afstemmen en kan je makkelijk wisselen tussen verschillende voorstellingswijzen.
Door het dynamisch werken met intelligente Autodesk Civil 3D-objecten zijn terreinmodellen, profielen en volumes snel aan te maken en aan te passen.

Doelgroep

Landmeters, ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars.

Voorkennis

Bij voorkeur AutoCAD Basis

Cursusinhoud

 • Civil 3D positionering
  • Wat is Civil 3D
  • Civil 3D t.o.v. AutoCAD
  • Belangrijke weetjes m.b.t. Civil 3D
 • CoGo-punten
  • Verschil met AutoCAD-punten
  • Point Settings, Point Groups, Description Keys
  • Aanmaak en importeren van CoGo-punten
    
 • Terreinmodellen
  • Aanmaak DTM met gebruik van Cogo punten, Breeklijnen en begrenzingen
  • Gebruik van AutoCAD-objecten bij de aanmaak van DTM's
  • Terreinmodellen editeren
  • Terreinmodellen exporteren, klaar voor machinesturing
    
 • Volumeberekeningen
  • Werken met Feature Lines
  • Terrein ontwerpen met behulp van Grading (bijv.: bouwput ontwerpen)
  • Gebruik van de prismamethode voor volumeberekening
  • Ophogingen en Afgravingen, Grondbalans, Rapportage
    
 • Alignments
  • Aanmaken van een horizontale as i.f.v. profielen
    
 • Lengteprofielen
  • Aanmaken lengteprofiel van een DTM
  • Aanpassen inhoud gegevensbalk naar eigen wens
    
 • Dwarsprofielen
  • Definiëren en aanmaken van surface dwarsprofielen
  • Berekenen van hoeveelheden materiaal (aan te vullen grond / af te graven grond)
    

Bij voorkeur AutoCAD Basis

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address