REVIT | Structuur Beton Recherche date de formation


Tijdens deze opleiding overlopen we alle basisfuncties van Revit Structure wat betreft beton.

Deze opleiding sluit aan op de tweedaagse Revit Basis.


Doelgroep


Duur

3 halve dagen.


Cursusinhoud

Views
Specifieke views aanmaken
View Range
View direction

Structurele elementen tekenen
Balken
Kolommen
Welfsels
Funderingen
Wanden

Wapening
Betondekking
Wapening plaatsen en aanpassen
Shape driven rebar vs. free form
Constraints
Area reinforcement
Path reinforcement
Fabric sheets
Visibility States
Aligned en Surface distributed rebar
Rebar nummeren
Wapeningsborderel aanmaken
Wapening annoteren op bekistingsplannen

Dynamo
Introductie tot Dynamo
Gebruik van aangereikte Dynamo-scripts ter ondersteuning van de workflow

Trappen
Prefab en ter plaatse gestorte trappen

Precast module
Wanden en vloeren

Template
Best practice

Robot Structural Analysis
Uitwisseling met Robot

Revit basis

Informations requises