Skip to main content
27 September 2019 09:00–16:30


U leert hoe u rioleringen ontwerpt in Autodesk Civil 3D. Verder wordt gezien hoe deze te projecteren op lengte- en dwarsprofiel, en deze dynamisch aan te passen, exporteren, enz...

Doelgroep

Landmeters, ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars.

Voorkennis

Bij voorkeur basisvaardigheden Autodesk Civil 3D

Cursusinhoud

 • Import GIS Data
  • Script voor het inlezen van ASCII file met coördinaten naar AutoCAD lijnen
  • Importeren van shp-files ifv pipes   
 • Ontwerpen van een riolering
  • Onderdelen lijst – Parts list
  • Pipe network aanmaken by layout
  • Pipe network aanmaken van een bestaande polylijn
  • Pipe rules
  • Uittekenen van Pipe in lengteprofiel
  • Herbenoemen van putten en buizen in het netwerk
 • Pipe en Structure styles
  • Aanpassen van de weergave van buizen en putten naar wens
 • Verder
  • 3D sleuf ontwerpen bij Pipe Network
  • Pipe Network Reporting

Bij voorkeur basisvaardigheden Autodesk Civil 3D

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address