Overslaan en naar de inhoud gaan

Sicoplan

Sicoplan kiest resoluut voor nieuwe technologie en BIM voor het ontwikkelen en installeren van procesapparatuur voor de productie van spaanplaat, MDF-, OSB- en vezelisolatieplaten. Zo verwerken zij laserscan's met Recap Pro en brengen deze inzichtelijk met NavisWorks. Dankzij NavisWorks hebben ze dan een volledig overzicht van de met Inventor ontworpen installaties ingepast in een gescande bestaande infrastructuur. Dankzij BIM360 Build en BIM360 Glue wordt de installatie van procesapparatuur en technieken opgevolgd volgens de principes van BIM: Zo wordt met de tablet op de werf de installatiedatum met behulp van een barcode opgevolgd. 

Sicoplan past Recap Pro, NavisWorks en BIM360 toe voor het opvolgen van installaties.

1. Procesapparatuur wordt ontworpen met Inventor en ingepast in het geheel met behulp van NavisWorks. Zo bekomt Sicoplan een 3D-overzicht met al de elementen en bijhorende info.

 

2. Bestaande en complexe gegevens worden ingescand met een Faro laserscanner.
Dankzij deze laserscanning en Recap Pro kan de volledige installatie gecontroleerd en afgetoetst worden met de werkelijkheid.

 

3. Zo kan er gecommuniceerd worden rond een 3D-model van ontwerp, uitvoering tot oplevering. Mogelijke clashes worden in een vroeg stadium voorkomen. 

4. Tijdens de uitvoering en plaatsing van installaties is het 3D-model ook een grote meerwaarde. Zo kan op de werf opgevolgd worden welke installatie wanneer wordt geleverd en geïnstalleerd met behulp van BIM360 Field en BIM360 Glue. Barcodes en andere equipmentgegevens worden vanuit het terrein toegevoegd aan het BIM model.