AEC Collection voor het gebouw in zijn omgeving Zoek datum opleiding


De AEC collection bevat veel meer tools en programma’s dan enkel Revit en AutoCAD. De programma’s Infraworks, Civil 3D en Vehicle Tracking, zijn nuttig voor het ontwerp en de positie van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving. De drie producten worden toegelicht met hun meerwaarde tijdens het ontwerp- en bouwproces.


Cursusinhoud

Autocad Map 3D
Maak vlot situatieplannen met luchtfoto’s,kadasterplannen en wegenkaarten vanuit Google, Geopunt, Urbis,…
Dankzij de beschikbaarheid van dit kaartmateriaal kan je zeer goed situatieplannen en inplantingsplannen aanmaken voor de omgevingsvergunning.

Autodesk Vehicle Tracking
Ontwerp parkings en controleer doorgangen voor voertuigen met draaicirkels aan de hand van 3D voertuigbeweging

Autodesk Infraworks
Creëer snel pleinen, verkavelingen, wegen-infrastructuur voor schaduwanalyses of visuele inplantingen om te importeren in Revit.
Ook hier kunnen we gebruik maken van beschikbare open data zoals open streetmap, grb, 3D warehouse, enz...

Autodesk Civil 3D
Dankzij Civil3D kan je zeer nauwkeurig terreinmodellen aanmaken met lengteprofielen.
Bereken correcte volumes van bouwputten, nivellering voor (parkeer-)terreinen en ontwerp er riolering en wegen bij.

Autodesk Revit
Zet het ontworpen gebouw in bovenstaande omgevingen voor een compleet beeld naar klanten of medewerkers.

Geen voorkennis vereist.

Informatie aanvragen