QGIS | Basis Zoek datum opleiding


QGIS is een volwaardige desktop GIS toepassing die gratis kan gedownload worden als ‘open source’ software. QGIS heeft in de laatste jaren een enorme evolutie ondergaan en is op korte tijd uitgegroeid tot een toepassing die de meest gangbare GIS taken aan kan. Tijdens de tweedaagse training komen deze functionaliteiten uitvoerig aan bod.

Na afloop zal u in staat zijn om zelf kaarten te maken op basis van verschillende GIS lagen. Daarbij kan u gegevens editeren en GIS analyses uit voeren. Tevens zal u leren hoe u rechtstreeks in de PostgreSQL/PostGIS databank gegevens kan editeren, als integraal onderdeel van het Geo-IT GIS internet/intranet platform.


Cursusinhoud

Korte introductie tot opensource GIS-software / QGIS

Situering tov PostgreSQL/PostGIS en Geo-IT GIS MapGuide

Basisbegrippen van een GIS

Werken met geografische coördinatiesystemen en projecties

Raadplegen van ruimtelijke data (lokale en externe bronnen)

Raadplegen van en werken met attribuutgegevens

Importeren van gegevens in tabelvorm en leggen van koppelingen

Geocoderen van CRAB-adressen

Visualiseren en thematiseren van data

Mooie kaartlayouts afdrukken

Editeren van ruimtelijke data

Geografische analyse- en verwerkingsmogelijkheden

Georefereren van rasterbeelden

  • Basis PC-vaardigheden
  • Basiskennis MS Office

Informatie aanvragen