Overslaan en naar de inhoud gaan

Geo-IT Revit Tools

De Geo-IT RevitTools bestaat voornamenlijk uit tools die automatisch extra shared parameters aanmaken en invullen. Indien de shared parameter nog niet bestaat, wordt deze automatisch aangemaakt per geselecteerd element en van een waarde voorzien volgens de functie. Indien de shared parameter reeds bestaat wordt deze gebruikt en aangepast. De namen van de parameters kan je instellen in de settings van de Revit Tools.

Het voornaamste voordeel van de Revit Tools is dat elk Revit element naspeurbaar wordt in schedules maar vooral in excellijsten die worden overgemaakt aan derden.

Update Level parameter

Dankzij deze functie beschikt elk revit element automatisch over een parameter die verwijst naar het onderliggende level. Indien een schedule als excel wordt overgemaakt naar een derde partij kunnen deze alsnog het revit element terugvinden op het aangegeven verdieping of level.

Update Grid parameter

Dankzij deze functie beschikt elk revit element automatisch over een parameter die verwijst naar het nabijgelegen Grid lijn.

Update Room parameter

Dankzij deze functie beschikt elk revit element automatisch over een parameter die verwijst naar de naastliggende rooms. Via de settings kan je parameters instellen hoe dat de naastliggende room dient toegekend te worden aan een wand (Naam of Nummer). Een wand tussen verschilllende kamers zal dan ook een verwijzing bevatten naar deze verschillende kamers door een komma gescheiden.

De functie kan zo eender welke ruimte informatie wegschrijven in een nieuw te definiëren project parameter in walls, ceilings, floors,…

Deze functie is zeer belangrijk als je schedules uitwisselt in de vorm van excel bestanden met derde partijen. Dankzij deze extra informatie bij het element en zijn area of volume is de ontvanger van het excel bestand in staat het element (wand) te situeren binnen het project.

Update ElementID en RevitID parameter

Dankzij deze functie beschikt elk revit element automatisch over unieke ID in de vorm van een GUID en een Revit ID. Zo beschikt elke record in een schedule en een excel een unieke verwijzing naar het Revit model

Update ScopeBox parameter

Dankzij deze functie beschikt elk revit element automatisch over een parameter die verwijst naar de omvattende scopebox. Zo kan je zeer snel uw revitelementen verdelen in een project over bepaalde zones.

Update Door parameters

Met behulp van deze functie wordt elke door in Revit voorzien van een flipparameter. Zo is er een éénduidige overeenkomst tussen de draairichting van de deur in het model en de omschrijvende parameter. Deze functie is configureerbaar per type deur:

Schedule To Excel

Dankzij deze functie kan je zeer snel schedules exporteren naar excel. Hierdoor kan je zeer snel hoeveelheden uit Revit overbrengen naar Excel, rekening houdend met bovenstaande locatiegegevens.

Update XYZ parameters

Deze functie is handig voor het aanmaken van uitzetpunten in Revit. De gebruiker kan eenvoudig punten prikken in het 3D model en een beschrijving en nummer toekennen aan elk uitzetpunt. Dankzij de knop “Update XYZ parameter” bekomt elk uitzetpunt een XYZ coordinaat tov het lokaal coordinaatstelsel. Van deze uitzetpunten kan eenvoudig een schedule aangemaakt worden met een Puntnr, X, Y, Z en Description.

Eventueel kunnen deze uitzetpunten ook geintegreerd worden in elementen zoals: Paalfundering, Kolomposities, enz…

Update Layer parameters

Met deze functie worden de area en volume van elke laag van een samengesteld element weggeschreven in de parameters van dat element.

Deze functie geeft een grote meerwaarde aangezien je zo de correcte Area en/of Volume kan weergeven in schedules van elementen zonder gebruik te maken van bijkomende material schedules.

Dit kan eenvoudig geconfigureerd worden via:

Update Revit Visibility Filters

Deze functie laat u toe om automatisch weergave "Visibility Filters" aan te maken en toe te passen op revit elementen volgens bepaalde waarden van een shared paramater. Zo kan je bijvoorbeeld zeer snel Revit elementen van een bepaalde kleur voorzien volgens verschillende uitvoeringsdatum’s of artikelnummers die ingevuld zijn in een shared parameter.

Het grote voordeel van Revit is dat je de thematische presentatie van elementen op basis van hun propertievalue kan toegepast worden op 3D Views en 2D views en sheets.

 

Deze automatisch aangemaakte visibilty filters kunnen opgeslagen worden naar XML als filterset, zodat deze ook bruikbaar zijn als SelectieSets in NavisWorks. Zo zijn deze ook bruikbaar in NavisWorks bij Quatification, Timeliner, enz…

Autonumbering

De family "Deurnummeringsnulpunt.rfa" is de as van de uurwijzersin-nummering van elementen. Elementen worden doorlopend genummerd, rekening houdend ook met levels. Dankzij de configuratie van shared parameters bepaal je zelf welke elementen worden genummerd in welke parameter.


.

 

 

Revit 2018 / Revit 2019

Revit LT wordt niet ondersteund