Wat is nieuw in BIM360docs

Verbeterde RFI

De RFI-functie, beschikbaar in Docs en in preview mode in de BIM 360 Project Management module, biedt nu meer flexibiliteit en controle voor het toewijzen van verantwoordelijkheid en het informeren van andere teamleden. Hoewel een Project Admin de workflow nog steeds kan controleren en kan bepalen welke gebruikers, rollen of bedrijven actie kunnen ondernemen in elke workflowstap, hebben we een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Wanneer u nu een RFI instuurt of toewijst, kunt u een primaire recensent en co-reviewer selecteren. De lijst van teamleden waaruit u kunt kiezen is gebaseerd op de workflowinstellingen. U kunt ook een distributielijst bepalen om ervoor te zorgen dat specifieke projectteamleden op de hoogte zijn van de RFI-status.

2018_01B_RFI CREATE 2.jpg

dd 31/01/2018

Verbeterd review

 

De markup’s zijn aanpasbaar in grote, positie, inhoud, kleur, enz…

2018_01B_Text Markup Improvements.jpg

dd 31/01/2018

Title Block Extraction – New Vertical Text Support

We hebben de Title Block data-extractie ervaring verbeterd door voor Verticale tekst voor zowel vector- als raster PDF tekeningen.

Zoals altijd kunt u de regio’s van het titelblok selecteren voor Sheet Number, Sheet Title en andere aangepaste attributen die u hebt gedefinieerd. Naast elk veld hebben we een tekstrichtingaanwijzer toegevoegd, zodat u eenvoudig kunt definiëren of de tekst horizontaal, verticaal (links naar rechts) of verticaal (rechts naar links) is. Bijvoorbeeld :

2018_01A_Title Block Vertical 1.jpg

dd 15/01/2018

Review Page verbetering

 

Om uw upload- en publicatieworkflow beter te ondersteunen, bieden we nu de optie om een ander titelblok te kiezen of een nieuw titelblok aan te maken direct vanaf de Reviewpagina. Daarnaast markeren we de tekst die u uit de tekeningen haalt voor een betere verificatie en controle.

2018_01A_Title Block Vertical 5.jpg

dd 15/01/2018

Performance

De laatste BIM 360 Docs update heeft een betere PDF performance afhandeling. Alsook kom je sneller tot uw data bij het inloggen. Bij het downloaden van meerdere bestanden komen deze automatisch in een zip package.

dd 12/12/2017

Nieuwe PreviewGuide BIM360

https://spark.adobe.com/page/pIIlIBftB0L6L

Update Android App

De android app BIM360 Docs is gewijzigd naar de naam BIM360 met een integratie naar BIM360 Field. Hierdoor kan je met de BIM360 app snel foto’s maken en automatisch koppelen aan issues of markups:

 

dd 04/12/2017

Update Issue list en export naar CSV en PDF.

 

Naast CSV kan er ook geexporteerd worden naar PDF

dd 04/12/2017

Update Navigation tools

2017 Sept B BIM Walk Tool Navigation.jpg

Update Measurement tools

2017 Sept B Measure Toolbar.jpg

Sectioning tools

 

2017_09 iOS Section Tool.PNG

dd 25/10/2017

Toon de verschillen tussen twee modellen:

 

Net zoals in BIM360team kan je de verschillen weergeven tussen twee modellen.

BIM 360 Docs - Compare - Filter

Extra is dat dit ook in lijstvorm kan weergegeven worden.

BIM 360 Docs - Compare Report

dd 09/17

 

Lock documenten:

 

Bepaalde documenten kan je locken.

Docs - Locking

 

dd 08/17

 

Issues op projectniveau:

 

Maak een lijst van al de issues op projectniveau en niet enkel per document.

Issues overview

dd 07/17

BIM360 Docs heeft een nieuwe user interface:

Lees hier de details

dd 06/17

BIM360 Docs beschikbaar voor Android

 

dd 05/17

Verbeterde Search

 

Wildcards zijn bruikbaar

2017 September A Search Improvements 2.jpg

Meer info? button-contact