Skip to main content

Plannen, ontwerpen en exploiteren van waterdistributiesystemen

 

InfoWater Pro 2023

 

Ontdek de belangrijkste functies van InfoWater Pro die hydraulische modelleurs helpen bij het effectief plannen, ontwerpen en beheren van waterdistributiesystemen.


Belangrijkste functies

Modellen maken in ArcGIS Pro
Geospatiale hulpmiddelen gebruiken om efficiënt modellen te bouwen en te bewerken, resultaten te presenteren en kaarten te genereren.

Model-telemetrie verbinding
Heb meer vertrouwen in uw model door externe telemetriegegevens te koppelen voor continue verificatie.

Wat-als-scenario's
Maak, analyseer en vergelijk what-if scenario's om het effect van modelaanpassingen te begrijpen.

Drukzone schema
Bekijk snel het hele model in een schematische weergave en krijg een prestatieoverzicht van elke zone

Drukafhankelijke vraag
Watermodellen kunnen realistischere resultaten opleveren tijdens uitvalssimulaties

Analyse van het branddebiet
Bevestig eenvoudig de brandstroomcapaciteit door de gereedheid van de watervoorziening voor brandbestrijding te evalueren en te verbeteren

Problemen met de waterkwaliteit oplossen
Analyseer de beweging en concentratie van een enkel bestanddeel of meerdere op elkaar inwerkende chemische stoffen.

Volg oud water
Modelleer de leeftijd van het water om geuren te controleren en het percentage water te vinden dat afkomstig is van een bepaalde locatie.

Kritieke kleppen
Prioriteit geven aan uitgaven voor het in stand houden van de bruikbaarheid van belangrijke activa door het rangschikken van kritieke kleppen.

Eenrichtingsspoeling (UDF)
Inzicht in de hydraulica bij het spoelen van het systeem, om te bepalen waar leidingen moeten worden gespoeld en kleppen moeten worden gesloten.

Betere netwerkvisualisatie
3D-visualisatie biedt nieuwe manieren om modelgegevens te bekijken en resultaten te begrijpen.


Overzicht van het product

-

Also interesting

Card image cap

Ontwerp en controle van drainagesystemen

Go to product
Card image cap

Plannen en beheren van overstromingscontrole-, stormwater- en rioolsystemen

Go to product
Card image cap

Samenwerking bij de modellering van de waterdistributie

Go to product