Skip to main content

Geo-IT Revit Tools

 

GEO-IT Revit Tools bundelt een set tools die extra shared parameters aanmaken en automatisch invult.

  • Als de parameter niet bestaat, wordt deze automatisch aangemaakt.
  • Als de parameter wel bestaat, wordt deze ingevuld of aangepast naar gelang de waarde. De parameternamen kunnen worden gedefinieerd in de settings van Revit-Tools

Het belangrijkste voordeel van de Geo-IT Revit Tools is dat elk Revit element steeds traceerbaar is in de schedules. Deze tools vereenvoudigd het werken met Revit.


CreateFilters  Create Filters Beschikbaar in Revit 2023

Met deze functie maakt u filters in Revit in slechts drie stappen :

  • Selecteer de weergave.
  • Selecteer de categorie.
  • Selecteer de parameter op basis waarvan u een filterset wilt maken.

Het gaat hier niet om het overschrijven van de zichtbaarheidsparameters van de elementen in de weergave, maar om het aanmaken van een filterset die u vindt onder "Zichtbaarheid/Grafiek (VG)".

Create Filters 001


UpdateDoors Update Door

Met behulp van deze functie wordt elke deur in Revit geleverd met een "draaiparameter". Er wordt automatisch een koppeling gemaakt tussen de openingsrichting van de deur in het model en de beschrijvende parameter.

Met andere woorden, in de eigenschappen van de deur vindt u bijvoorbeeld automatisch de parameter "naar rechts of naar links draaiend". Telkens wanneer u de richting van het openen van een deur verandert, hoeft u alleen op de knop "Update Door" te drukken om de draairichting bij te werken.


Update Layers  Update Level

Met deze functie heeft elk item in Revit automatisch een parameter die verwijst naar het niveau waarop het zich bevindt.


Auto Number  Auto Number

Met deze functie kunt u de elementen in Revit hernummeren.

Bijvoorbeeld: heb je een nieuwe deur, raam of meubel verwijderd of toegevoegd? Met deze functie worden alle deuren, ramen of meubels automatisch opnieuw genummerd.


Update Rooms  Update Room

Met deze functie heeft elk item in Revit automatisch een locatie-instelling die verwijst naar de omliggende kamers.

Bijvoorbeeld: ABC-radiator> badkamer, grote kast> keuken, etc.


Update Unit  Update Unit

Met deze functie krijgt elk element in Revit automatisch een parameter die verwijst naar de Unit waartoe het element behoort. De Units kunnen door de gebruiker worden gemaakt en een reeks onderdelen vormen.

Bijvoorbeeld: door het creëren van een Unit "Appartement A" en het aanvinken van de vakjes van het kamers dat bij appartement A hoort, zullen de geselecteerde kamers rechtstreeks de parameter appartement A erven.


Update Space  Update Space

Met deze functie krijgt elk item in Revit automatisch een locatie-instelling die verwijst naar de omliggende ruimtes (MEP).


Update Grids  Update Grids

Met deze functie krijgt elk item in Revit automatisch een parameter die het ten opzichte van de assen lokaliseert.


Update ID  Update ElementID

Met deze functie krijgt elk element in Revit automatisch een ID in de vorm van een GUID (uniek ID) en een Revit-ID (element-ID).

Bijvoorbeeld: elk element heeft zijn eigen ID in de vorm van een GUID-code: 9ddc7feb-6f54-4b53-9ca4-7923d929ea52-00023334


Update ScoopeBox  Update ScopeBox 

Met deze functie krijgt elk element in Revit automatisch een parameter die verwijst naar het definitiegebied waarin het zich bevindt.


Excel  Schedule To Excel

Met deze functie kunt u uw schedules rechtstreeks naar Excel exporteren. Deze tool bespaart u het gebruik van standaard Revit CSV-export (als een .txt) en stelt u in staat om onmiddellijk in .xlsx-formaat te exporteren. Het is niet langer nodig om het .txt-bestand in Excel te koppelen. Meerdere schedules kunnen gelijktijdig omgezet worden. Elke stuklijst wordt dan op een afzonderlijk tabblad gemaakt.


Update XYZ  Update XYZ

Er zijn twee manieren om een ​​model in Revit te plaatsen. We kunnen het:

  • Ten opzichte van het basispunt van het project (project basepoint) of
  • Ten opzichte van het topografische punt (surveypoint).

Met deze functie krijgt elk element in Revit automatisch een parameter die verwijst naar zijn XYZ-coördinaten.

Bijvoorbeeld: coördinaten kunnen worden geïntegreerd in elementen zoals: funderingen, kolomposities, enz. Vanuit deze punten kan eenvoudig een overzicht worden gemaakt met een puntnummer, X, Y, Z en een beschrijving.


Update Layers  Update Layer parameters

Met deze functie krijgen de drie systeemfamilies Walls - Floors - Roofs automatisch een extra parameter voor elke laag waaruit het bestaat.

Voor elk van de verschillende lagen zijn 5 parameters beschikbaar: 
Area / Volume / Materiaal / Dikte / Functie 

Bijvoorbeeld: een drielaagse muur heeft 15 aanvullende parameters (3 x 5). 
Hiermee kunt u werken zonder Edit Type > Edit Structure en de eigenschappen van de verschillende lagen manueel over te nemen.

In het properties palette vindt u bijvoorbeeld het volume van het metselwerk en de te meten m² verf.


Convert Geometry  Convert Geometry

Deze functie converteert system families naar generic component families, waarbij de geometrie en positie behouden blijven, maar intelligentie dus verloren gaat. U kunt de geconverteerde objecten vervolgens vrij manipuleren.


 

 

Revit Tools 2022
Windows

Compatibel met 32-64-bit Windows besturingssysteem

Revit 2019 > 2022 (niet compatibel met Revit LT)

Also interesting

Card image cap

Geo-IT Revit Familiebibliotheek

Go to product
Card image cap

Software voor het beheren van lastenboeken en meetstaten

Go to product
Card image cap

Geo-IT Revit PlanGenerator

Go to product