Overslaan en naar de inhoud gaan

Geo-IT LastenboekLink: software voor het beheren van lastenboeken en meetstaten

 
Een lastenboek schrijven is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Met behulp van de toepassing “Geo-IT LastenboekLink” wordt het gebruik van Office applicaties voor bouwprojecten een stuk efficiënter en gebruiksvriendelijker. Vooral de koppeling tussen Word, Excel en eventueel Revit, is een groot voordeel.

De software gaat echter verder. Door gebruik te maken van een centrale database beschik je steeds over de correcte gegevens in uw project. Zo worden per artikelnummer gerelateerde gegevens bijgehouden zoals: moederlastenboek teksten, merknamen, bijhorende normen en prijzen. Deze extra gegevens per artikelnummer zijn over de verschillende projecten heen raadpleegbaar.

De database is beschikbaar vanuit de verschillende MS Office applicaties en recent ook BIM applicaties. Deze benadering geeft u een tal van voordelen:

Office Add-On

 • Zo kan u uw eigen centrale lastenboek beheren. Standaard voorzien wij het VMSW lastenboek 2015 met bijhorende prijzen, maar dit kan u zelf aanvullen met verschillende type lastenboeken. (vb: BB/SfB, Typebestek 904, eigen artikel nummering).
 • In de loop van het project kan je nieuwe artikelnummers toevoegen tot 9 niveau’s diep. De nieuwe nummers die je toevoegt in de loop van het project worden automatisch zichtbaar in zowel het lastenboek in Word als in de meetstaat in Excel. Nieuwe nummers die toegevoegd worden aan een project kan je overmaken aan het moederlastenboek als suggestie. Zo komen deze nieuwe gegevens ook beschikbaar voor toekomstige projecten. 
 • Dankzij een dynamische link tussen Word en Excel kan je steeds nummers aanpassen of toevoegen in de loop van het project, en zijn deze zichtbaar in zowel het lastenboek als de meetstaat.
 • Via de databank kan je:
  • de verschillende artikels, teksten, prijzen en merken beheren.
  • per project prijzen importeren en prijsvergelijkingen maken.
  • prijzen van verschillende type projecten beheren, die in het verleden werden bewaard. Op basis van deze prijzen kan je een raming maken.
 • In Excel kan je
  • manuele metingen uitvoeren met gebruik van formules.
  • gegevens importeren: Zo kan je hoeveelheden en prijzen uit verschillende bronnen importeren. (vb: Hoeveelheden bekomen via dataextraction in AutoCAD, Prijslijsten van externen in Excel formaat, enz)
 • Het gehele project kan geëxporteerd worden naar Excel in de vorm van een samenvattende meetstaat, detailmeetstaat, vorderingsstaat in verschillende stijlen zoals VMSW, enz…
 • Er kan gewerkt worden met fases en percelen in LastenboekLink. Doordat er op de achtergrond met een databank gewerkt wordt, is het zeer eenvoudig om een samenvattend meetstaat te maken met de fases/percelen opgesplitst of een totaal te maken van de verschillende fases en percelen gecombineerd.

Revit Add-On

 • Elk type element in Revit kan je koppelen aan een project artikelnummer uit de database. Van een samengestelde wand kan je zelfs elke layer afzonderlijk koppelen aan een artikelnummer 
 • Dankzij bovenstaande koppeling met type elementen is het zeer eenvoudig hoeveelheden over te maken naar Excel, volgens een bepaalde configuratie. Met een uniek Revit ID of met onze Revit Tools kan je elementen terugvinden zowel in Excel als in Revit dankzij de omschrijvende parameters. De unieke Element ID zorgt ervoor dat ook gewijzigde elementen opnieuw kunnen overgebracht worden naar Excel.

Presentatie:

Presentatie LastenboekLink en RevitLink

 

 • Microsoft Windows
  • Windows kan ook op een Apple Mac geïnstalleerd worden via Parallels
 • Microsoft Office Word en Excel versie 2010, 2013, 2016
  • Installeer in het geval van Office 2016 de gewone versie, en niet de APP uit de Microsoft Store.
   De APP ondersteunt onze add-ins niet.