Overslaan en naar de inhoud gaan

3D infrastructuur ontwerp en modellering software

Duurtijd licentie
Type licentie
Type support
 
 

Autodesk Civil 3D-software is de AutoCAD-gebaseerde oplossing voor de infrastructuursector. Dit omvat zowel landmeetverwerking (incl. kleinste kwadraten netwerkvereffening), waterbouw, wegontwerp, rioleringsontwerp, spoorontwerp, parkings, enz…

Met Autodesk Civil 3D ben je ook compatibel met de Vlaamse Overheid – Afdeling Wegen en Verkeer (AWV): zij werken ook in het Autodesk Civil 3D-formaat.

Wij leveren bij deze software Civil 3D een template conform de vlaamse overheid en OTL OMW Toolkit.


Belangrijkste functies

Algemeen
Civil 3D® civieltechnische ontwerpsoftware ondersteunt BIM met geïntegreerde functies om de teken-, ontwerp- en constructiedocumentatie te verbeteren. Geschoeid op het AutoCAD-platform, met inbegrip van GIS-mogelijkheden van AutoCAD Map 3D. Zo kan je verschillende dataformaten en webservices die via Informatie Vlaanderen beschikbaar worden gesteld gratis raadplegen.

 

Landmeetverwerking
Autodesk Civil 3D biedt functionaliteit voor het inlezen van landmeetgegevens en de verwerking ervan tot een zo goed als afgewerkte tekening. Landmeetgegevens vereffenen volgens kleinste kwadraten netwerkmethode behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Terreinmodellering
Creëer dynamische DTM’s (Digitaal Terreinmodel) en bereken vervolgens het grondverzet van uw grondprojecten. Documenteer het resultaat via dynamisch gelinkte lengte- en dwarsprofielen aan het terreinmodel.

 

Weg- en rioleringsontwerp
Ontwerp uw 3D wegmodel op basis van dynamische horizontale en verticale wegassen (alignments & profiles). Documenteer vervolgens via dwarsprofielen dewelke een dynamische link behouden tot hun bron: DTM, 3D wegmodel (corridor) en riolering. Presentatieplannen kunnen opgemaakt worden a.d.h.v. automatische inkleuring van wegopdelingselementen.

 

Varia
Bi-directionele uitwisseling met Infraworks (import conceptueel ontwerp uit IW voor verdere detaillering in C3D en export vanuit C3D naar Infraworks voor visualisatie gedetailleerd ontwerp);
Pointclouds raadplegen en omzetten naar Civil 3D;
Surface voor volumeberekeningen.

 

Civil 3D 2024.2 - Nieuwigheden

ArcGIS-workflows
Bij het importeren van gegevens uit ArcGIS kunt u nu voor elke laagimportinstelling ArcGIS-velden toewijzen aan geselecteerde eigenschappen van het Civil 3D-eigenschapstype. De objecten worden dan aangemaakt in Civil 3D met de gemapte eigenschappen. Merk op dat de standaard uitgebreide eigenschappenset voor ArcGIS-lagen nog steeds wordt gemaakt met alle velden in ArcGIS. Zie voor meer informatie Settings Editor en dialoogvenster Property Mapping.
Na het importeren kunt u eigenschappen bijwerken in Civil 3D en vervolgens de wijziging opslaan. De update in Civil 3D verandert de veldwaarde in ArcGIS.

Projectverkenner
Ondersteuning toegevoegd voor het opnemen van titelrijen in rapportstijlen en bijbehorende rapportuitvoer.
Gegevenskolommen Entity Length toegevoegd aan de lijst Calculated Stations.
Mogelijkheid toegevoegd om Alignment PI lijst te filteren op PI type.

Samenwerking voor Civil 3D
Een nieuwe systeemvariabele toegevoegd voor het ontvangen van gebeurtenissen in de gebeurtenissenviewer. Schakel DSSHOWFILECHANGEDEVENTS in om elke wijziging in Dref-bronbestanden te controleren. Dit is vooral handig als er binnen een korte tijd meerdere wijzigingen in de cloud plaatsvinden, omdat ballonmeldingen mogelijk niet elke gebeurtenis vastleggen.

Verbeteringen aan de API
De API is op de volgende gebieden bijgewerkt:
Ondersteuning voor het toevoegen van feature-lijnen als basislijn voor een corridor.


Civil 3D 2024

Implementatie en beheer van subassemblies
Eenvoudigere en efficiëntere manier voor beheer van assemblies en deze uit te rollen naar een projectteam.

Project Explorer 

Project Explorer is vervat bij elke Civil 3D licentie. Er is tevens een nieuw tabblad "Property Set" voorzien. 

Persleidingnetwerken
Definieer een AutoCAD block voor de weergave van verticale bochten in het bovenaanzicht. Kies de weergave van een arceerpatroon voor druknetaansluitingen en toebehoren in het bovenaanzicht. Er is een automatische verticale rotatie van aftakkingen om ze uit te lijnen. Een leiding op een andere aansluiten via een T-stuk, bocht of kruisstuk. En nog veel meer!

Algemene prestatieverbeteringen

Verbeterde connector voor ArcGIS
Importeren van objecten uit ArcGIS als AutoCAD-punten/polylijnen/polygonen. Configuratie van parameters bij het importeren uit ArcGIS. Ondersteuning voor het importeren van objecten als bogen in Civil 3D.

Overgangen tussen corridors
Ondersteuning voor het vergrendelen van de lengte van een overgang, zodat de overgang gemakkelijk langs de basislijn kan worden verplaatst. Mogelijkheid om overgangen in de lijst te herschikken om de volgorde te bepalen waarin overgangen worden verwerkt. Ondersteuning voor panning/zoomen van overgangen vanuit het dialoogvenster. Ondersteuning toegevoegd voor het maken van overgangen door de .NET klasse naam te selecteren. API voor het creëren van overgangen.

API voor spoorwissels
Spoorweg wissels API's zijn toegevoegd zodat gebruikers een eenvoudige wissel kunnen maken/wijzigen via custom functies. Importeer ontwerpgegevens uit andere software voor gebruik met Civil 3D. Gebruik eigenaar- of bedrijfsspecifieke tekenstandaarden in Civil 3D.

 
System requirements for Civil 3D 2024
Operating System 64-bit Microsoft® Windows® 11 or Windows 10 version 1809 or above. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.
Processor Basic: 2.5–2.9 GHz processor (base) ARM Processors are not supported.
Recommended: 3+ GHz processor (base), 4+ GHz (turbo)
Memory Basic: 8 GB
Recommended: 32 GB
Display Resolution Conventional Displays: 1920 x 1080 with True Color
High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840 x 2160 (with "Recommended" display card)
Display Card Basic: 2 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 8 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 12 compliant

DirectX 12 with Feature Level 12_0 is required for Shaded(Fast) and Shaded with edges(Fast) visual styles. Please be sure to use the latest drivers from the video card manufacturer's website.

Note: Civil 3D uses your computer's display card for a variety of essential graphics operations including but not limited to view manipulation, line smoothing, and text/linetype generation. It's recommended that you have a display card with dedicated VRAM to support these operations at optimal speeds.
Disk Space 20.0 GB (suggested SSD)
Network See Autodesk Network License Manager for Windows
Pointing Device MS-Mouse compliant
.NET Framework .NET Framework version 4.8 or later

 

Additional Requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
Memory 16 GB RAM or more
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 3840 x 2160 (4K) or greater True Color video display adapter; 12 GB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; DirectX-capable workstation class graphics card.

 AutoCAD Map 3D Additional Requirements (Windows Only)

FDO Provider Requirements
FDO Provider Certified With Notes
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2017 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2019 Standard and Enterprise Editions
Industry Models also support the versions of Microsoft SQL Server listed on the left.
Oracle 12c Release 2 Oracle 12.2.0.1.0
Standard Edition and Enterprise Edition
Industry Models support the same Oracle versions as listed on the left.
Oracle 19c Oracle 19.3
Enterprise Edition and Standard Edition 2
Industry Models support the same Oracle versions as listed on the left.
Oracle 21c Oracle 21.3
Enterprise Edition and Standard Edition 2
Industry Models support the same Oracle versions as listed on the left.
Raster DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII  
Autodesk SDF 3.0  
ESRI ArcGIS ArcGIS® 10.8.1
ArcGIS® 10.7.1
ArcGIS® 10.6.1
This Provider requires ESRI licensed components (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop) to be installed on Map 3D installed system.
MySQL 8.0  
ODBC The FDO ODBC provider has been tested with corresponding versions of ODBC drivers that are shipped with the relevant supported operating systems version.  
OGC WMS WMS 1.3.0  
OGC WMTS WMTS 1.0.0  
OGC WFS WFS 2.0.0  
SQLite SQLite 3.27.2  
PostgresSQL PostgreSQL 13.9 + PostGIS 3.0  

 

ODBC Drivers Tested Versions
Microsoft® Access® Driver (*.mdb, *.accdb) Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4999.1000
Microsoft® Excel® Driver (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb) Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4999.1000
MySQL® ODBC 8.0 Driver 8.00.31.00
SQL Server® 10.00.22000.01
Oracle® in OraClient19Home1 21.00.00.00

Ook interessant

Card image cap

Totaaloplossing voor het toepassen van BIM voor gebouwen en infrastructuur.

Ga naar
Card image cap

Conceptueel ontwerp van infrastructuur

Ga naar
Card image cap

Geo-IT Link Standaardbestek OTL

Ga naar