Skip to main content
23 September 2019 09:00–16:30
24 September 2019 09:00–16:30


U leert Civil 3D te gebruiken voor wegenontwerp.

De ontwerprichtlijnen (Design Criteria) zijn ingesteld volgens de aanbevelingen van het Agentschap Wegen en Vekeer en kan je via de Civil 3D Stijlen makkelijk op uw werkwijze afstemmen. Bij deze opleiding leer je ook uw wegontwerpen te maken volgens de OTL (Object Type Library) van AWV.

Door het dynamisch werken met intelligente AutoCAD Civil 3D objecten (punten, alignments, typeprofielen …) is het wegenontwerp snel aan te maken en aan te passen.

Doelgroep

Ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars.

Voorkennis

Bij voorkeur basisvaardigheden Autodesk Civil 3D

Cursusinhoud

 • Lokaal wegontwerp a.d.h.v. feature lines
 • Ontwerp horizontaal tracé m.b.v. Alignments en Offset Alignments
  • Uitgebreidere kennismaking met Alignments
  • Tools voor het aanmaken/wijzigen van Alignments
  • Uitvoegstroken en wegverbredingen
 • Ontwerp horizontaal tracé m.b.v. Design Profiles
  • Uitgebreidere kennismaking met Profiles
  • Tools voor het aanmaken/wijzigen van Profiles
 • Ontwerp van een typedwarsprofiel
  • Gebruik van bestaande type dwarsprofiel
  • Ontwerp van een nieuw type dwarsprofiel
  • Koppeling van materialen aan diverse lagen van het ontworpen type dwarsprofiel
 • Aanmaak 3D wegtracé (Corridor)
  • Opbouw op basis van typedwarsprofielen
  • Aansluiten op bestaande toestand of andere alignments, lengteprofielen
  • Terreinmodel op basis van corridor
  • Visualiseren van een corridor
 • Instellen Code Set style
  • Bepaal de weergave van grondplan, 3D-model en dwarsprofielen
  • Bematingen bij dwarsprofielen
 • Kruispunten en rotondes
  • 2D en 3
 • Volumeberekening van diverse materialen
 • Extra: Plan productie
  • Aanmaken van sheets en views
  • Aanmaken van layouts
  • Genereren van dwarsprofielen

 

Bij voorkeur basisvaardigheden Autodesk Civil 3D

Accepting new registrations

Request information

Login


Create new account

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Provide a password for the new account in both fields.
Policy Status Constraint
There are no constraints for the selected user roles
How do you prefer to get notification e-mails
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.
Customer
Address