Overslaan en naar de inhoud gaan

D+A Consult | BIM & AEC Collection

EEN HIGHTECH BROUWERIJ DANKZIJ EEN BIM-AANPAK.

D+A Consult

D+A Consult, een regionaal plannings-, infrastructuur- en bouwadviesbureau, lanceert BIM met behulp van de Autodesk AEC Collection software en aangepaste Geo-IT-uitbreidingen.

In Sint-Pieters-Leeuw (BE) staat sinds kort de nieuwste brouwzaal van Brouwerij Lindemans. In co-bouwheerschap met het studiebureau D+A koos Brouwerij Lindemans voor een BIM aanpak zowel bij het ontwerp als de bouwfase van de nieuwe satellietbrouwerij. De nieuwe site bevat een productiehal, een brouwzaal, burelen en polyvalente ruimtes die als evenement locatie dienst kunnen doen.

Met een innovatief brouwproces wil Brouwerij Lindemans nieuwe types bieren, afgeleid van lambiek, brouwen om een breder palet van smaakbeleving te kunnen aanbieden. Om daaraan te kunnen voldoen omvat het complex zo’n 6000 vierkante meter vloeroppervlakte, verspreid over verschillende verdiepingen. Zo kan er in cascade gewerkt worden. Naast de productie- en opslagruimte werden er ook buiteninstallaties ontworpen waar het bier kan gisten.


WAT WAS ER BELANGRIJK TIJDENS HET ONTWERP VAN DE SITE?

Naast het ontwerp van het industrieel gebouw moesten de co-bouwheren ook de stedenbouwkundige studies, de omgevingsplannen, het ontwerp van de buitenruimtes en technische installaties in goede banen leiden. 

Het samenbrengen van al deze facetten werd gerealiseerd door volop te gaan voor een geïntegreerde BIM aanpak. Om dit te implementeren steunden D+A en Brouwerij Lindemans hiervoor op de expertise van Geo-IT, een toonaangevende Belgische verdeler van Autodesk producten, Autodesk training center en Autodesk ontwikkelaar met een specialisatie in de AEC (Architecture – Engineering – Construction) sector.

BIM staat voor ‘Building Information Modeling’. Een BIM-model is een digitaal model van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw, installatie of kunstwerk dat vanaf het eerste concept tot de ingebruikname en later tot in het dagelijks beheer de betrokken partijen ondersteunt. Een BIM model zorgt ervoor dat alle relevante informatie wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt ter ondersteuning van het bouwproces. Alle betrokken partijen uit diverse disciplines werken zo met dezelfde visuele en technische input. Deze input is daarom altijd beschikbaar, éénduidig en up-to-date.


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN BIM-MODEL?

BIM stimuleert transparantie en heldere communicatie in het bouwproces. Alle informatie wordt gebundeld en centraal beheerd in één BIM omgeving bestaande uit verschillende gekoppelde BIM modellen per discipline. Alle deelstudies vertrekken zo van datzelfde gecoördineerd model. 

De centrale functie van een BIM model om informatie aan te leveren, op te halen en te bewerken vergemakkelijkt de rollen van de verschillende belanghebbende partijen bij het project. Het BIM model evolueert zo naar een volwaardig uitvoeringsdossier waar alle uitvoerende partijen toe bijdragen.

Het maken van een intelligent BIM model gebeurt aan de hand van intelligente digitale objecten. Een BIM ontwerp bestaat niet meer uit losstaande lijnen en vlakken op een blad papier, maar wel uit intelligente objecten die meer dan alleen maar geometrische informatie bevatten. Zo houdt een BIM model indien nodig ook informatie bij over de materiaalkeuze, aansluitingsregels en types, planning en prijsgegevens, vergunnings-status, bouwfysische eigenschappen, enz. Alle deze informatie kan in de loop van het project toegevoegd, gecontroleerd en indien nodig aangepast worden. 

Het BIM model kan beheerd worden in de cloud en stelt de bouwheren in staat om ten allen tijde correcte plannen, aanzichten en doorsnedes op te vragen. Rapporten zoals meetstaten, staalborderellen of componenten-lijsten zijn altijd up-to-date. Door de centraal beheerde informatie vormen alle deliverables een correcte weergave van het gebouw en installatie. 

Ook na de ingebruikname blijft de BIM aanpak zijn nut bewijzen. De gebouwbeheerder kan met deze bouwinformatie verder. Het facilitymanagement kan er toekomstige onderhoudskosten accuraat mee inschatten en opvolgen.


WELKE SOFTWARE WERD GEBRUIKT TIJDENS HET ONTWERP VAN DE SITE?

Voor het ontwerp en de constructie van de nieuwe satellietbrouwerij leverde Geo-IT de nodige software, trainingen en ondersteuning. Alle software die gebruikt werd door de co-bouwheren maakt onderdeel uit van de software “AEC Collectie” van Autodesk en werd aangevuld met licenties van het BIM Collaborate Pro platform. De meetstaten in de ontwerp en constructie fase van het project werden aangemaakt en beheerd met de software “Geo-IT Lastenboeklink”.

De buitenaanleg van de site, het nodige grondverzet en het berekenen van de wegvereisten voor het toekomstige vrachtvervoer werd gebruik gemaakt van Autodesk Civil 3D software.
Het gebouw dat zowel de productie- als opslagruimte omvat en alle bouwlagen werd uitgewerkt en beheerd in Revit.

Met de Autodesk Construction Cloud werden de verschillende aspectmodellen samengebracht en op elkaar afgestemd. Mogelijke clashes tussen de verschillende disciplines konden op dit punt al gedetecteerd worden.
De BIM Collaborate Pro omgeving liet de co-bouwheren toe om éénvoudige communicatie en opvolging workflows op te zetten over de verschillende modellen, aspecten en fases van dit project heen.

De ontwerpen van de piping voor de nieuwe brouwzaal werden door een gespecialiseerde Duitse firma aangeleverd en door middel van IFC uitwisseling mee opgenomen in het BIM model. 

Voor het opmaken van een planning werd gebruik gemaakt van Navisworks


Bouwheer | Brouwerij Lindemans en D+A Consult
Architect | A2D architectuur 2 design
Hoofdaannemer | Cosimco