AUTOCAD | Basis Zoek datum opleiding


Basisopleiding van alle functies in 2D voor gebruikers van AutoCAD LT en AutoCAD

AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers van AutoCAD overtreft ruim de gebruikers van andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma tot een groot uitgebreid programma. In de basiscursus worden de belangrijkste teken- en lay-out functies behandeld.


Doelgroep

Alle medewerkers uit de design sector, studie- en tekenbureaus.


Duur

3 dagen ofwel 6 halve dagen


Cursusinhoud

Gebruikersomgeving (User Interface): Menu’s, werkbalken, muis opties, functietoetsen,…

Basisprincipes CAD gebruik, eenheden, coördinaten, layers

Zoom- en Pan-functies (Display)

Constructie-commando’s (Line, Circle, Polygon, …)

Object Snaps (locaties op geometrische objecten) en geleidingspaden

Bewerkingen, manipulatie en selectiemogelijkheden

Eigenschappen van objecten

Het werken met lagen, kleuren en lijntypes

Blocks

Filteren van objecten

Het plaatsen van enkelvoudige tekst, paragraaftekst en arceringen

Polylijnen en Splines

Het aanmaken en plaatsen van interne/externe en gelinkte bibliotheekelementen

Integratie van rasterinformatie (Bitmaps)

Simultaan openen van meerdere tekeningen

AutoCAD Design Center, Toolpalettes, Beheer van tekeningen en versies

Commando’s m.b.t. tot analyse van objecten (afstand, positie, oppervlakte, …)

Plotten van een tekening

Model Space en Paper Space

Dimensionering (bematingen)

  • Basisvaardigheden PC
  • Basiskennis MS Office

Informatie aanvragen