Revit Model Raadplegen voor Aannemers en Beheerders Zoek datum opleiding


In deze opleiding van één dag leert u werken met Revit met de nadruk op het opvragen van informatie in het BIM model: het model ontdekken, hoeveelheden eruit halen, filteren, snedes maken en plannen/views opmaken. 
Je leert ook de basisfuncties om kleine aanpassingen door te voeren.

Als u wil leren om te ontwerpen en te modelleren met Revit, dan dient u in te schrijven voor de tweedaagse opleiding Revit Basis.
 

Doelgroep

Werkvoorbereiders, Calculators bij Aannemers. Beheerders van gebouwen. Medewerkers van landmeet- en  studiebureaus die voor hun werkzaamheden in contact komen met Revit BIM modellen.

Cursusinhoud

Revit positionering

 • Voor wie is Revit
 • Waar positioneer je Revit best in jou werkprocedure
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen
  • Wat zijn de verschillen met bv AutoCAD

Revit interface en basishandelingen

 • ribbon, properties, projectbrowser, modelspace, views;…
 • selectiemethodes,
 • tijdelijke maatvoering gebruiken, sleepacties & constraints

Revit elementen

 • Views
 • Sheets
 • Elementen
  • Families
  • Types
 • Parameters

Zichten naar het model

 • Zichten aanmaken, dupliceren, afhankelijk maken
 • Verschillende zichten aanpassen en gebruiken om je model te bekijken.
 • Plaatsen van deurnummers, lokaalnamen, maatvoering,…
 • Zichten naar het model beïnvloeden zodat het leesbaar is & blijft voor de correcte persoon
 • View-instellingen voor arceringen,…
 • Filtersets toepassen in views voor het gekleurd weergeven van elementen.
 • View-templates

Revit Layout

 • Aanmaken van papier & positioneren van de verschillende tekeningen
 • Aanpassen van de titelhoek
 • Printen

Revit Schedules

 • Oplijsten van elementen voor kamerlijsten, deurenlijst,…
 • Uitlezen van hoeveelheden en parameters

Informatie toevoegen aan het model

 • Informatie in parameters toevoegen
 • Documenten koppelen aan BIM elementen: Materiaal steekkaart, Productomschrijvingen,…
 • Geo-IT RevitTools
 • Nut en gebruik van Revit Standards
 • Best practice
 • Gelinkte modellen uitlezen
 • Overkoepelend model raadplegen

Basiskennis Windows

Informatie aanvragen